Akademik Çeviri

Akademik metinler, uzun ve ciddi uğraş gerektiren süreçlerden geçilerek oluşturulmuş, genellikle yurt dışında yayınlanması gereken, her biri yazıldığı alanda sorumlu çevirmenin belirli bir uzmanlık seviyesini ve ilgili alana hakimiyetini gerektiren metinlerdir. Birçok farklı alanda akademik metin geliştirilmekte ve bunlar için çeviri ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte çevirilerin doğru yapılabilmesi için çevirmenlerin tüm bu farklı akademik alanlarda uzman olması gerekmektedir. Yayınlanması gereken veya gerekmeyen her türlü akademik metnin çevirisinin alanında bilgili ve deneyimli çevirmenler tarafından dikkatli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu noktada size akademik çeviri alanında farklı uzmanlıklara sahip pek çok personeli bulunan, deneyimli bir firmanın destek vermesi faydalı olacaktır.

Şirketimiz tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri, bilimsel araştırmalar, makaleler ve raporlar, uluslararası hakemli dergi yayınları, diploma, transkript, denklik belgesi, referans mektubu, sınav sonuç belgesi, ödev, proje ve sunumların çevirisi dahil olmak üzere birçok metin türünde uzmanlığına sahip çok sayıda çevirmen ile her türlü akademik metin çevirisi sağlanabilmektedir. Firma vizyonumuzun öngördüğü biçimde akademik tercüme işlemlerinde, diğer tüm çeviri hizmetlerimizde olduğu gibi en yüksek standartları benimsemekteyiz. Sistematik biçimde oluşturduğumuz iş süreçlerimizi, minimum hata, maksimum nitelik ve en uygun zamanlama felsefesiyle sürdürmekteyiz. Bu sayede, metinlerinizin ana dildeki vasıfları kaybolmadan yabancı dillere çevirisinin yapılması mümkün olmakta ve bunun yanı sıra bütün süreç, hızlı ve sorunsuz biçimde tamamlanabilmektedir.

Akademik çeviri işlemlerimizde, deneyimli ve lisanslı mütercim tercümanlar görev yapmaktadır. Uzmanlarımız aynı zamanda metnin ilgili olduğu akademik alanda da deneyim sahibidir. Çeviri işlemlerimizi başlamadan önce çeviri alanını tespit ederek, deneyim ve donanım bakımından en uygun ekip arkadaşımıza görevi teslim etmekteyiz. Tabi süreç içerisinde ve sonrasında yapacağımız kontroller ile her ne kadar deneyimli ve donanımlı bir personel tarafından çeviri yapılmış olsa da çevirileriniz ek denetimler yapılarak tamamlanmaktadır.

Tüm akademik metinlerde çeviri hizmetleri

Yüksek lisans, doktora ve farklı akademik seviyelerdeki tez çalışmaları, uluslararası akademik makaleler oluşturulması, bilimsel araştırmalar, raporlamalar, uluslararası yayınlar için bilimsel makaleler, toplumsal araştırmalar gibi pek çok akademik çevirisi, akademik çeviri hizmetleri içerisinde yer almaktadır. Ek olarak, akademik çevrelerde ihtiyacınız olacak diploma, transkript, referans mektubu, makale, denklik belgesi, sınav sonuç belgesi gibi resmi belgelerin çevirisi de akademik çeviri uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Özellikle uluslararası akademik birimler söz konusu olduğunda, mevcut bilimsel çalışmaların bireysel olarak çevirisi yerine uzmanlar tarafından çevirmeleri çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Zira yabancı dile hakimiyet, akademik dile hakimiyet ile aynı durumu ifade etmemektedir. Örneğin ana dili İngilizce olan bir Amerikalı, akademik bir metni okuduğunda önemli bir kısmını anlamayabilmektedir. Bu, akademik metinlerde kullanılan terminolojinin farklılığından ileri gelen bir durumdur. Bu nedenle İngilizce konuşuyor olmak, akademik çeviri yapabiliyor olmak sonucunu ortaya çıkarmamaktadır. Teknik ve terminolojik deneyime sahip olmayan kişiler veya deneyimsiz tercümanlar akademik çeviri işlemleri sırasında kritik hatalar yapabilmektedir ve metnin işlevsiz hale gelmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle bu tür tercüme ihtiyaçlarınızda uzmanlığı bulunan kuruluşları tercih etmeniz gerekmektedir.

Kimler akademik çeviri yapabilir?

Akademik çeviri yapabilmek için öncelikle gerçek anlamda tercüman vasıflarına sahip olmak gerekmektedir. Elbette yalnızca bu, tüm akademik alanlarda çeviri yapabilme yeterliliğini ifade etmemektedir. Tercümanın belli düzeyde farklı akademik alanlarda tecrübe sahibi olması zorunluluk arz etmektedir. Bizim kadromuzda yer alan tüm tercümanlarımız; alan eğitimi almış uzman çevirmenlerdir. Bu sayede, farklı akademik alanlarda talep edilen bilgi ve belgelerin en doğru biçimde ve sorunsuzca çevirisini gerçekleştirebilmekteyiz. Akademik hayatınızı etkileyecek bir tür kariyer çalışması olan akademik metinlerin çevirileri şirketimiz tarafından bu hassasiyete uygun biçimde gerçekleştirilmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi bizden alacağınız hizmetler, üst düzey niteliklere sahip olup akademik metnin, içeriğine zarar verilmeden, anlam kaybına sebep olmadan diğer dillere dönüştürülebilmesini sağlayacaktır. Herhangi bir akademik metnin çevirisi için bizi arayabilirsiniz. Size en uygun koşullarda ve en hızlı hizmeti sunmak üzere her zaman hizmetinizde olacağız.