Hizmetler

Çeviri, modern zamanlarda globalleşen dünyanın iletişim ihtiyaçlarından bir tanesi olarak tanımlanmaktadır. Ticari, sosyal ve akademik alanlarda etkileşim halinde bulunmak ve faaliyetleri sürdürebilmek için ilgili ülkeler ile ortak diller veya o ülkelerin dilleri üzerinden metin bazlı iletişim kurmak zorunludur. Ayrıca, resmi işlemler noktasında çeviri hukuki anlamda da zorunluluk arz etmektedir. Örneğin bir ülkeye ihracat yapmak için belirli prosedürlerin o ülkenin Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Bakanlığı nezdinde karşılanması gerekmektedir. Amerika’ya bir ürün ihraç etmek istediğinizde, o ürünün niteliklerine bağlı olarak ruhsatlarını, izin belgelerini, kalite belgelerini ve gümrükleme ile ilgili tüm belgelerini İngilizce çeviri süreçlerine tabii tutmak durumundasınız. Bunun tersi olarak ise Amerika’dan Türkiye’ye ithalat yaparken orijinal dillerin Türkçe’ye dönüştürülmesi ve ürün veya hizmetler ile ilgili tüm dokümanların ilgili resmi makamlara Türkçe olarak sunulması gerekmektedir.

Tabii çeviri ihtiyaçları yalnızca ticari alanda ortaya çıkmamaktadır. Yabancı bir ülkede eğitim almak veya akademik metinlerinizin yabancı yayınlarda yayınlanmasını istiyorsanız, bu yayınların ilgili dillere çevirisinin yapılması ve eğitim almak istediğiniz akademik birimlere mevcut donanımınızı o dillerde sunmanız gerekmektedir. Diploma çevirisi, transkript çevirisi ve tavsiye belgesi çevirisi gibi işlemler gerekli olabilmektedir. Bunun yanı sıra patent tescili için bir ülkeye başvuru yaptığınızda ilgili belgelerin gereken dillere çevirisinin yapılması gerekli olmaktadır. Örneğin Türkiye’de var olan bir patentiniz için EPO’ya başvuru yapabilmeniz için tarifnamelerinizin İngilizce’ye çevrilmesi gerekmektedir.

Şirketimizde bahsettiğimiz hususlar dışında diğer özel ihtiyaçlar için de kapsamlı çözümler sunulmaktadır. İster kurumsal ister bireysel ihtiyaçlarımız için bizden hizmet alabilir ve nitelikli sonuçlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Başlıca çeviri alanlarımız aşağıdaki gibidir:

Patent (IP) Çevirisi

Uluslararası geçerliliği bulunan patent belgelerinin alınabilmesi ve buluşların güvence altına alınması için, Türk Patent Enstitüsü ve uluslararası patent kuruluşları tarafından talep edilen patent başvuru, itiraz veya inceleme belgelerinin çevirisi işlemleri patent çevirisi hizmeti dahilinde gerçekleştirilmektedir. Yüksek hassasiyetle, mümkün olan en detaylı biçimde, hatasızlık ve zamanında teslim ilkeleri temel alınarak gerçekleştirilen çevirilerimiz ile çevirilerden kaynaklanan hataları minimize edebilirsiniz. Patent çevirileri konusunda özel uzmanlığı olan şirketimiz ile çalışarak hem maddi hem manevi anlamda ciddi ve özenli bir çalışmanın sonucu olan buluşlarınızı, emeklerinizi ve ilgili buluşlar için elde etmiş olduğunuz korumanızı yanlış çeviriler yüzünden riske atmamış olursunuz.

Medikal-Tıbbi Çeviri

Medikal/tıbbi çeviri tıbbi araç-gereçler, tıp teknikleri ve teknolojileri alanında devam eden ticari ve akademik faaliyetler için elzem çeviri alanlarından bir tanesidir. Özel uzmanlık gerektiren bu çeviri alanında şirketimiz en yüksek standartlarda çözümleri, kurumsal müşteriler, akademik birimler ve bireysel ihtiyaçları için sunabilmektedir. Şirketimiz ile çalışarak günlerce, aylarca, belki de yıllarca emek verdiğiniz metinlerinizin bu alanda bilgili ve deneyimli çevirmenler tarafından ele alındığını bilerek sorunsuz, sıkıntısız ve zamanında teslim gerçekleştirilen çeviriler ile sağlıklı bir çeviri sürecinin bir parçası olabilirsiniz.

Farmasötik çeviri

Teknik çeviri alanının alt dallarından bir tanesi olmakla birlikte ticari olarak ciddi bir potansiyeli bulunan ve sürekli geliştirilme durumunda olan ilaç sanayinin çeviri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetler bütünü olarak ele alanın farmasötik çeviri hizmetleri firmamızda özel uzmanlığı bulunan çevirmenler tarafından hassasiyetle gerçekleştirilmektedir. Yüklü miktarlarda maliyetleri olması bakımından maddi anlamda, insan sağlığını etkilemesi bakımından manevi anlamda ve herhangi bir eksiklik veya hata durumunda hukuki anlamda ciddi sonuçlar doğurabilen bu süreci bizimle sağlıklı bir şekilde yürütebilirsiniz.

Akademik çeviri

Akademik alanda gerçekleştirilen tez çalışmalarının, uluslararası nitelikteki araştırma raporlarının, uluslararası yayınlarda yer alacak akademik makalelerin ve yurt dışında eğitim almak için gerekli olan belgelerin gerekli dillere dönüştürülmesi işlemlerini akademik çeviri hizmetleri kapsamında gerçekleştirebiliriz. Bu alanda bizi tercih ederek emeklerinizin bir karşılığı olan akademik metinlerin sağlıklı bir çeviri sürecinden geçerek size teslim edilmesini sağlayabilirsiniz.

Teknik çeviri

Farmasötik çeviri, medikal çeviri, tıbbi çeviri, akademik çeviri ve patent çevirisi işlemlerini de kapsayan oldukça geniş bir çeviri alanı olan teknik çeviri klasmanında, çoğunluğu alanında uzman mühendisler tarafından hazırlanan metinlerin alanda bilgi sahibi çevirmenler tarafından tercüme edilmesi oldukça önem arz etmektedir. Şirketimizde bu alanda çok sayıda uzman görev almaktadır ve kaliteli sonuçlar için sistematik bir yaklaşım ile çeviri hizmetleri verilmektedir. Bu nedenle firmamızı tercih ederek hızlı, kaliteli ve hızlı çeviri hizmetleri alabilirsiniz.

Hukuk çevirisi

Uluslararası iş ve işlemlerin düzenlenmesi, akreditasyonların alınabilmesi, gümrük denetimlerinin yapılabilmesi ve diğer hukuki işlemlerin sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için hukuk metinlerinin çevirisinin doğru, eksiksiz ve hatasız yapılması son derece önemlidir. Yukarıda yer alanların yanı sıra bu hizmet alanında yer alan diğer metinlerin çevirileri şirketimiz tarafından hukuk çevirisi fonksiyonu altında ele alınmaktadır. Bu alanda uzman çevirmenlerimiz, sizlere çevirisini yaptığımız tüm dillerde nitelikli hizmeti sunmaktadır.

Noter onaylı çeviri

Kamu nezdinde uluslararası geçerli bulunan ve imzaladıkları evraklar koşulsuz biçimde kabul edilen noterlerin onayına tabi olan çeviri işlemleri noter onaylı çeviri olarak isimlendirilmektedir. Bu çeviri yönteminde, çeviri metninin sorumluluğunu üzerine alan ve bunu noter tarafından tasdikleyen yeminli çevirmenler görev almaktadır. Bazen bir bireyin veya kuruluşun kendi isteği ile bazen de başvuru yapılmak istenen bir kurumun zorunluluğu nedeniyle ihtiyaç duyulan noter onaylı çevirileri, en iyi sonucu elde etmeye odaklı şirketimiz ile sorunsuz bir şekilde yaptırabilirsiniz. Çeşitli dillerde yemin zaptı bulunan tercümanlarımız ile bu süreci sizin için kolaylaştırmak için çalışmaktayız.

İnternet Sitesi Çevirisi

İnternetin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olması neticesinde internet sitesi ve küreselleşen bir dünyada yaşamamız nedeniyle bu internet sitelerinin çevirileri en önemli çeviri alanında arasında yerini almıştır. İnternet siteniz şirketinizin kimliğidir ve bir işletme, kurum veya kuruluş hakkında çok önemli bilgiler veya ipuçları verebilmektedir. Genel olarak içeriğine oldukça dikkat edilerek hazırlanan Türkçe internet sitelerinin çevirileri ise gerektiği kadar özenle ele alınamamaktadır. Bu anlamda sitenizin İngilizce veya başka dildeki metninin Türkçe metni kadar önemli olduğunun bilincinde bir şirket olarak size bu süreçte nitelikli, kaliteli ve hızlı bir hizmet vermeyi amaçlamaktayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir