Teknik Çeviri

Birçok alt klasmanı bulunan ve ciddi anlamda terminoloji bilgisi gerektiren teknik çeviri, şirketimizin uzmanlık alanları içerisinde yer almaktadır. Çoğunluğu alanında uzman mühendisler tarafından hazırlanan bu metinlerin alanda bilgi sahibi çevirmenler tarafından tercüme edilmesi oldukça önem arz etmektedir. Bilimsel verileri içeren ve gündelik dile nazaran çok daha komplike ve kendine has bir dile sahip olan teknik metinlerin çevirisi, metnin ilgili olduğu alanda uzmanlığı bulunan çevirmenler tarafından gerçekleştirilmelidir. Özel uygulama alanlarında sahip olduğumuz deneyim sayesinde ender metinlerde dahi nitelikli sonuçlara imza atabilmekteyiz. Teknik tercüme, çeviride kullanılan dilin değiştirilmemesini gerektirmektedir. Bu noktada, tercüme yapılırken metnin doğru anlaşılması ve terimler dahil olmak üzere tüm içeriğin doğru biçimde diğer dile aktarılması bir zorunluluktur. Zira teknik metinler çoğunlukla resmi belge niteliğindeki hassas belgelerdir. Örneğin patent işlemleri sırasında çevirisi yapılacak tarifnamelerde herhangi bir sorun olması durumunda patentin zarar görmesi, yanlış ifade edilmesi, herhangi bir benzer patent durumunda koruma kapsamının riske girmesi söz konusu olabilmektedir. Benzer şekilde bir kullanma kılavuzunun çevresinde yapılacak hata, üretici veya ithalatçıyı müşteriler nezdinde zor durumda bırakabilmektedir.

Şirketimiz, çeviri hizmeti sunduğu bütün dillerde maksimum nitelik standartları ile birlikte koşulsuz doğruluk ve tutarlılığı esas almaktadır. Sanayi ürünlerinin projelerinden kullanma kılavuzlarına ve gümrük beyannamelerine kadar tüm safhalarında gerekli olan yerelleştirme ve çeviri işlemlerini uzmanlıkla yapabilmekteyiz. Bunun yanında, ÇED raporları, kalite kontrol protokolleri, akademik metinler, patent tarifnameleri ve fizibilite raporları gibi belgelerin çevirisi büromuz tarafından özen ve dikkat ile gerçekleştirilebilmektedir.

Modern teknoloji geliştirme ve patent çevirileri

Sürece hakim olanların iyi bildiği gibi son yüzyılın en önemli kıymetlerinin olan patent ve genel olarak fikri mülkiyet hakları yalnızca başvuru yapılan ülkelerde koruma sağlamaktadır. Türk Patent Enstitüsü nezdinde Türkçe olarak gerçekleşen patent sahipliği uygulamaları, yurt içinde geçerli olup uluslararası patent başvurularında tüm bilgi ve belgelerin uluslararası geçerliliği bulunan dillere dönüştürülmüş olması zorunluluk arz etmektedir. Bu noktada, teknik metinlerinizin kusursuz biçimde dönüştürülerek çevirilerinin patent alımı noktasında herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkmaması için en doğru biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Şirketimizde, marka ve patent başvuruları için gerçekleştirilecek çeviriler noktasında özel uzmanlığı bulunan çevirmenler görev almaktadır. Özellikle bu alanda size nitelikli ve üst düzey hizmet sunabilmekteyiz.

Mükemmel iş akışı kontrolümüz altında

Teknik metin çevirisi veya diğer ismi ile teknik çeviriye çoğunlukla zaman sınırlaması bulunan özel uygulamalar için gerek duyulmaktadır. Biz bunun bilinci ile mümkün olduğunca kısa zaman dilimleri içerisinde en iyi çeviri hizmetini sağlamak için çalışmaktayız. Niteliklerde kayba yol açmayacak biçimde en hızlı süreç için sistematik bir yol haritası izlemekte ve çeviri işlemlerini sorunsuz biçimde tam anlayabilmekteyiz.

Bize çeviri talebi yapmanızın hemen arkasından metin alanını incelemekteyiz. Projenin derinliğini nitelik ve nicelik açısından analiz ederek size fiyat teklifinde bulunmaktayız. Onay vermenizin ardından varsa özel terminoloji ve biçim istekleriniz ile birlikte metni alanında uzman personellerimize yönlendirip çevirilerinin tamamlanmasını sağlamaktayız. Teknik çeviri işlemleri tamamlanan metinleri, bu aşamadan sonra tutarlılık kontrolü ve yazım denetimi safhasına almaktayız. Bu aşamada herhangi bir sorun çıkması halinde hızla müdahale ederek problemi gidermekteyiz. Tekrar yapılacak kontrolün ardından talep ettiğiniz yazım formatına uygun biçimde metinleri tarafınıza aktarmaktayız. Teknik tercüme yapılan metinlerde sizin tarafınızdan gelecek herhangi bir değişiklik talebi söz konusu olması halinde gerekli düzenlemeleri yapmakta ve tarafınıza nihai teslimi gerçekleştirmekteyiz.

İşlemekte olan bu sürecin en büyük avantajı, sistematik şekilde ilerlemesi ve sürecin öngörülebilir olmasıdır. Olağan dışı hallerde bile çok kritik projeler zamanında teslim edilebilmektedir. Biz her koşulda mümkün olan en iyi sonucu elde edebilmeniz için çalışmaktayız ve teknik çeviri alanında her zaman güvenebileceğiniz bir partner olarak iş ortaklarımız arasında yerimizi almak için gayret sarf etmekteyiz. Bizden çeviri hizmeti almak için hemen bizi arayarak daha detaylı bilgi edinebilir ve dilerseniz işlemlere hemen başlayabilirsiniz.